Dossier:
Vervoer

Wetgeving duurzaam vervoer

De thema’s zakelijke en woon-werk mobiliteit komen op het moment van schrijven (2021) nog niet duidelijk terug in de Nederlandse wetgeving en het rijksbeleid. Doordat het Klimaatakkoord uit 2019 mobiliteit hoog op de agenda zet, neemt de overheid nu echter wel actie om de mobiliteitsdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen. Dit leidt tot stimulerende en regulerende acties.
In het dossier ‘Wetgeving & Subsidies’ staat alle wetgeving bij elkaar. Hieronder een samenvatting van de wetgeving die van toepassing is op duurzame mobiliteit.

 • Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
  Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten een jaarlijkse rapportage gaan indienen voor werkgebonden personenmobiliteit (woon-werk en zakelijk). Op basis daarvan gaan er normen gesteld worden aan de CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit. Deze normerende regeling is uitgesteld is tot ten minste 1 januari 2024.
 • Clean Vehicles Directive (CVD)
  Door middel van publieke inkoop wil de overheid het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen bevorderen
 • Zero emissie doelgroepenvervoer
  Door aanbestedingen kan vanaf 2025 volledig zero emissie doelgroepenvervoer bereikt worden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nam het initiatief om hiervoor een bestuursakkoord en convenant op te stellen.
 • Buyersgroup zero emissies vervoer
  Deze buyersgroup verbindt gemeenten en provincies. Samen ontwikkelen de deelnemers een marktvisie en strategie met als einddoel het opstellen van een gezamenlijke model-uitvraag voor zero emissie doelgroepen vervoer.
 • Wetgeving inzake plaatsen van laadpalen
  Met de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) komt er een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving.
 • Wetgeving inzake brandveiligheid
  Ten tijde van dit schrijven (2021) is er aanvullende wetgeving in ontwikkeling over de brandveiligheid en brandblusvoorzieningen bij parkeergarages. Het gaat hierbij om nieuwbouw parkeergarages onder hogere (> 13 meter) woon- en andere verblijfsgebouwen, zoals ziekenhuizen.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!