Dossier:
Vervoer

Nulmeting & monitoren

De algemene voordelen van monitoren en benchmarken vind je in het dossier ‘Beleid en Organisatie’. Er zijn enkele specifieke aandachtspunten voor het monitoren van de mobiliteit binnen zorginstellingen.

Inventariseren vervoerskilometers
Voor de nulmeting moet het aantal vervoerskilometers per locatie geïnventariseerd worden. Het inventariseren van de daadwerkelijke vervoersimpact kan alleen als de gebruikte vervoersmiddelen ook bekend zijn. Voor het eigen wagenpark is dit vaak relatief eenvoudig. Dit kun je opvragen bij de afdeling inkoop, HR/P&O of de leasemaatschappij.

Voor het woon-werk verkeer is dit vaak lastiger. Mogelijke methodes om inzicht te krijgen in de gebruikte vervoersmiddelen zijn:

  • Vervoersenquête
  • Kentekenparkeren
  • Analyse van parkeergelegenheden
  • Meting uit laten voeren door een gespecialiseerd bureau

Als je hebt geïnventariseerd wat de milieubelasting van vervoer voor jouw organisatie is, kun je beter onderbouwen waar de meeste impact zit en welke maatregelen je het beste kunt nemen. Dit helpt bij het creëren van intern draagvlak.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!