Dossier:
Water, medicijnresten en reiniging

Aan de slag

Je kunt op grofweg 3 manieren aan de slag om de milieu-impact van waterverbruik te verkleinen:


 • Ga zuinig om met water.
  Dat klinkt erg voor de hand liggend, maar weinig mensen weten waar de echte klappers te maken zijn. Voor iedere toiletbezoeker die bijvoorbeeld zijn plasje per ongeluk met de grote toiletknop doorspoelt wordt 6 liter water meegespoeld (dat zijn 4 grote flessen perfect drinkwater). En dat gaat ervanuit dat er 2 knoppen zijn… Met name in de intramurale zorg is het waterverbruik hoog, omdat daar veel gebruik gemaakt wordt van toilet en douche.

  Je kunt dit waterverbruik beperken door het installeren van stopknoppen (eventueel voorzien van extra informatie voor optimale bewustwording), doorstroombeperkers op tapwaterkranen en waterbesparende douchekoppen. Check wel altijd of er geen gevaar op legionella ontstaat.

 • Voorkom dat medicijnresten in het water komen.
  • Zorg dat al het personeel dat met medicatie in aanraking komt weet hoe ze hiermee om moeten gaan. Nog altijd wordt door zorgmedewerkers medicatie in de gootsteen weggegooid.

  • Overweeg plaszakken uit te delen aan patiënten, zodat ook bij de patiënt thuis na een behandeling geen medicatie in het water terecht komt. Plaszakken zijn voor veel ziekenhuizen momenteel nog te duur om grootschalig in te kopen en uit te delen. Vanuit de ketenaanpak en plaszakken pilot wordt hiervoor wel naar oplossingen gekeken.

  • Installeer filters in toiletten, zodat medicatie daar al afgevangen wordt.

  • Vergroot bewustwording bij medewerkers, patiënten, cliënten en bezoekers door te communiceren over de gevaren van medicatie in het afvalwater. Zie de Poster Medicijnresten niet door het riool hiernaast en de inspiratiegids verspil geen pil.

  • Als de mogelijkheden het toestaan, overweeg een Pharmafilter. Dit is een lokale waterzuiveringsinstallatie die het water zuivert tot drinkwaterniveau. Dit is een grote investering.

 • Ga bewust om met schoonmaakmiddelen, chemicaliën van werkplaatsen of laboratoria en andere chemische middelen
  Deze kunnen een toxisch effect hebben op het watermilieu. Gebruik bij voorkeur biologisch afbreekbare middelen.

  Weet je niet zeker of een bepaald middel slecht is voor het watermilieu? Kijk dan op het veiligheidsinformatieblad van het middel. In rubriek 14 staat welk niveau van saneringsinspanning nodig is om het middel af te breken. Klasse A is het zwaarst voor het milieu, klasse C het lichts. Gebruik middelen uit klasse A alleen als er echt geen andere mogelijkheid is en stem af met het bevoegd gezag uit de regio. Zie voor meer informatie het dossier Gevaarlijke Stoffen.

  Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!