Dossier:
Water, medicijnresten en reiniging

Ketenaanpak Water

Water legt een behoorlijke afstand af en komt langs veel verschillende partijen voordat het terug het milieu ingaat. Daarom is het belangrijk dat iedereen een steentje bijdraagt in de opgave ons water schoon te houden. De cascade die medicijnresten in het afvalwater doorgaat wordt aangepakt in de Ketenaanpak medicijnresten uit het water. Dit is een rijksbreed programma om medicijnresten uit het water te krijgen.

Cross-sectorale samenwerking
Bij de ketenaanpak medicijnresten uit afvalwater zijn verschillende partijen betrokken.

Het overgrote deel van de medicijnresten in het water komt vrij uit huishoudens. Farmaceuten, huisartsen en drogisterijen spelen daarom een rol in de belangrijke rol in bewustwording. Zij kunnen burgers wijzen op de gevaren en stimuleren dat ongebruikte medicijnen retour gebracht worden voor juiste verwerking. Misschien nog wel belangrijker is het stimuleren van een gezonde leefstijl, zodat medicatie niet of minder nodig is.

Natuurlijk komt dan nog steeds een groot deel van de gebruikte medicijnresten via burgers vrij in urine en ontlasting. Zorginstellingen kunnen een deel voorkomen door bijvoorbeeld plaszakken uit te delen die burgers thuis kunnen gebruiken. Dat is zinvol bij o.a. milieu bezwaarlijke contrastmiddelen die een paar dagen na een scan nog uit het lichaam komen. Er worden ook pilots gedaan met contrastscans door middel van pufjes CO2 in het lichaam, dit veroorzaakt geen schadelijke resten in het water.

Alles wat niet voorkomen kan worden komt uiteindelijk in het afvalwater terecht. Het is de taak aan waterschappen en afvalwaterzuiveringsinstallaties om de laatste resten te zuiveren. De concentraties van veel medicijnen zijn op dat punt zo laag, dat het erg lastig is deze resten er uit te halen. Daarom is het ook belangrijk dat de overheid en onderzoeksinstellingen meedenken en oplossingen faciliteren. Zo heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland vorig jaar een speciale installatie in gebruik genomen die medicijnresten wel kan filteren (PACAS installatie). De installatie is gerealiseerd met subsidie van de overheid.

Benieuwd naar voorbeelden van anderen of meer informatie over bepaalde onderwerpen? Kijk dan bij ‘alle documenten’.

Vorige // Naar alle documenten

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!