Dossier:
Water, medicijnresten en reiniging

De waterkringloop

We never know the worth of water
till the well is dry

- Thomas Fuller

Nederland is een waterland. We staan dan ook wereldwijd bekend om onze Deltawerken, molens en andere innovatieve toepassingen om water naar ons eigen hand te zetten. Zoet water komt ons land in via grote rivieren en via regen. Een deel van de water stroomt direct naar zee via riviermondingen, een deel zakt de bodem in en stroomt via het grondwater naar zee. Op zee verdampt het water en komt in de vorm van wolken weer boven land te hangen. Vanuit wolkent regent het water weer op land en vult de rivieren die ons land binnen stromen. Dat is in grote lijnen de waterkringloop.

De mens haakt in op deze kringloop door een deel van het grondwater op te pompen, te verdelen, te gebruiken, te zuiveren en weer te brengen naar het grondwater. Zolang de hoeveelheid en kwaliteit van het water voldoende blijft gaat dat goed.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit in Nederland staat helaas onder druk. In de zomer is steeds vaker sprake van langdurige droogte en het water is op veel plaatsen verstoord door teveel organische stoffen (zoals stikstof en fosfor) en andere stoffen.

Een groot deel van de organische stoffen spoelt uit vanuit landbouwprocessen naar het oppervlaktewater, bijvoorbeeld door kunstmest. Als er teveel organische stoffen in het water komen, wordt het water troebel door algen en neemt de hoeveelheid zuurstof af. Vissen en andere waterdieren krijgen het hierdoor moeilijk en verdwijnen, waardoor ook de algehele biodiversiteit achteruit gaat. Dit proces heet eutrofiƫring.

Naast eutrofiƫring door fosfor en stikstof kan de waterkwaliteit ook achteruit gaan door andere stoffen. Denk aan zware metalen, giftige stoffen en medicijnresten.

Waterzuivering
Gelukkig hebben we in Nederland goede afvalwaterzuiveringsinstallaties die als poortwachters het water afkomstig van de riolering zuiveren alvorens het terug het milieu in te brengen. Er is een aparte riolering voor grijs water (licht verontreinigd door zeep van o.a. douches en wasmachines), en een aparte voor zwart water (zwaar verontreinigd door het toilet). Daarnaast reinigt en filtert de bodem van nature ook water.

Het water dat we vanuit de grondwaterlaag omhoog halen is dan ook relatief schoon. Drinkwaterbedrijven zorgen voor een laatste zuivering en daarmee is het water goed genoeg om direct vanuit onze waterleidingen gedronken te worden.

Toch kunnen waterzuiveringsinstallaties niet alles uit het water halen. Op de volgende pagina lees je meer over medicijnresten in het water en welke gevaren daarbij komen kijken.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!