Dossier:
De Zorg-professional

Eerstelijnszorg

Huisartsen, tandheelkundigen, apothekers en andere zorgprofessionals uit de eerste lijn willen ook verduurzamen. Hoewel MPZ met name een vereniging voor intramurale zorginstellingen en ziekenhuizen is, zijn er veel raakvlakken. Ook in de kleinere praktijken, centra en poli’s komt afval vrij, staat verlichting aan, worden medicijnen uitgegeven en kan verduurzaamd worden.

Huisartsen
MPZ heeft samen met huisartsen een draaiboek voor groene praktijken opgezet. Download het e-book De Groene Huisartsenpraktijk op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Mondzorgverleners
De KNMT heeft samen met Stichting Stimular een e-boek voor groene tandartsenpraktijken geschreven. Download het e-boek Duurzame mondzorgpraktijk op de site van de KNMT.

Apothekers & Farmacie
Ook de apothekers zijn begonnen met duurzaamheid. In 2019 is de Coalitie Duurzame Farmacie opgericht door de VIG, BOGIN, Neprofarm en KNMP. De laatste partij is de brancheorganisatie voor apothekers. De coalitie richt zich in een duurzaamheidsprogramma op drie pijlers:

  • CO2-emissie. Een vijfde van de CO2-emissie van de zorgsector zit in medicatie. Dat is meer dan 1% van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Dit zit met name in productie en transport vanuit goedkope, verre productielanden (Zuid-Oost Azië). Milieurichtlijnen (bijvoorbeeld op afvalwater) zijn daar bovendien minder dan in Europa.
  • Circulair werken. 83% van de mensen houdt medicijnen over. Deze worden vaak weggegooid. Dit kost zeker 100 miljoen euro per jaar. Hiervan kan zeker 40% voorkomen worden.
  • Medicijnresten uit afvalwater. Een kwart van de bevolking spoelt overgebleven medicatie uit onwetendheid door de goot of wc. Zelfs onder zorgpersoneel gebeurt dit nog. Zie ook het themadossier Water.

De inspiratiegids Op weg naar een Duurzame Farmacieketen (pdf), gemaakt door de coalitie, laat zien welke acties nu al ondernomen worden en inspireert beleidsmakers en politiek tot nieuw beleid. Lees hier meer over de standpunten en ambities.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!