Dossier:
De Zorg-professional

Manifest van Medici

In 2020 is MPZ een Manifest van (aankomende) medici voor een gezonde aarde gestart. Ondertekenaars van dit manifest roepen bestuurders en collega-zorgprofessionals in de sector op om aandacht te schenken aan het verduurzamen van hun ziekenhuis, zorginstelling of praktijk. Daarnaast doen zij een oproep aan de overheid om de verduurzaming van onze samenleving een hogere prioriteit te geven.

Het Manifest was een gezamenlijk initiatief van:

  • Iris Wichers (huisarts, NHG)
  • Peter Blankestijn (internist-nefroloog UMC Utrecht)
  • Adriaan van Engelen (Milieu Platform Zorgsector)

Het Manifest is van oktober tot december 2020 door 1.000 medici getekend. Je kunt het manifest nog steeds aanbieden aan bestuurders, afdelingshoofden en praktijkeigenaars of onderteken het Manifest direct.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!