Dossier:
De Zorg-professional

Passende Zorg

Passende zorg leveren scheelt de zorg tijd en kosten en is beter voor het klimaat. Zo wordt 22% van de infusen onnodig (= zonder medische indicatie) geprikt en nog een hoger percentage katheters onnodig aangelegd. Op lange niet alle primair gesloten wonden hoeft een pleister geplakt te worden. Het scheelt de zorg 5 miljoen euro op jaarbasis als we het plakken van deze pleisters weten te halveren.

Top 5 overbodige handelingen volgens de V&VN
En zie het document ‘Beter laten aanbevelingen hiernaast voor nog 61 andere.

  1. Onnodig vaak controleren van vitale functies (temperatuur, bloeddruk, pols).
  2. Dagelijks zwachtelen en het aantrekken van steunkousen.
  3. Volgens protocol vervangen en onderhouden van katheters, infusen en stoma’s.
  4. Dagelijks volledig wassen van mensen en het standaard gebruik van water en zeep.
  5. Het overnemen van handelingen die de patiënt – eventueel na instructie – zelf kan verrichten.

Programma Doen of Laten
Doen of laten? is een landelijk programma dat zorgverleners en patiënten wil helpen bij het maken van een weloverwogen keuze of zorg gepast is bij deze patiënt. Soms is zorg niet effectief en kan het zelfs schadelijk zijn. Ben je zorgprofessional en wil je meer weten? Kijk dan op de website of bij de E-cursus passende zorg.

[verdere invulling volgt binnenkort]


Vorige // Ga naar alle documenten

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!