Dossier:
Beleid & Organisatie

Green Teams

Medewerkers tonen steeds vaker interesse voor duurzaamheid. Goedbedoelde initiatieven kunnen een eigen leven gaan leiden. Dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar hoe ga je daar als milieucoördinator mee om?

Facilitair
Belangrijk is dat alle medewerkers de milieucoördinator weten te vinden. De milieucoördinator stuurt op zijn beurt weer de verschillende afdelingen aan. Een goed kernteam voor een kleine instelling bestaat minimaal uit een facilitair medewerker, een inkoper, een vastgoedmedewerker en een aanspreekpunt voor het thema duurzaamheid in de Raad van Bestuur. Daarom heen kunnen projectgroepen opereren die bepaalde thema’s of acties uitwerken.

Medisch
Sinds 2019 worden in veel ziekenhuizen medische Green Teams opgericht. Kijk in het dossier Groene Zorgprofessional voor meer informatie.

Om medici met elkaar te verbinden is MPZ in november 2020 een Manifest van Medici gestart. MPZ brengt ondertekenaars met elkaar in contact. Op deze manier voorkomen we dat op verschillende plekken het wiel opnieuw uitgevonden wordt en versnellen we de transitie naar duurzame zorg.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!