Dossier:
Beleid & Organisatie

Milieu- en MVO-beleid

Een goede manier om duurzaamheid te borgen in de bedrijfsvoering is via een beleidsstuk. De Raad van Bestuur moet hierover verantwoording afleggen en hierdoor blijft het thema op de agenda staan. Geen enkele bestuurder kan meer toe zonder een milieu- of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)-beleid.

Hoe begin je daar aan? En wat staat er eigenlijk in een goed milieu- of MVO-beleid? Het eenvoudige format milieubeleid helpt je op weg. Direct een integrale visie op MVO met duidelijke doelen maken? Bekijk dan het MVO- Plan van Aanpak.

Zie ‘alle documenten’ voor concrete voorbeeld-beleidsstukken van andere instellingen.

Stel in het milieu- of MVO-beleid voor in ieder geval de komende vijf jaar enkele ambities op. Bedenk haalbare tussenstappen die passen bij de bedrijfsvoering. Zit relatief veel van de milieu-impact in gasverbruik of zakelijk verkeer, maak daar de ambitie naar. Het is helemaal niet erg om eerst het laaghangend fruit te plukken. Dat geeft feeling met het onderwerp en de reactie daarop van de organisatie. Geboekte successen stimuleren om verder te gaan.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!