Dossier:
Beleid & Organisatie

Milieucoördinator en Beleidsadviseur

Het is belangrijk een milieubeleid te hebben, maar nog belangrijker om iemand te hebben die het beleid vertaalt in acties. Door de jaren heen is de rol van de milieu- of duurzaamheidscoördinator geleidelijk veranderd van uitvoerend naar sturend. Bij veel (kleinere) care-instellingen wordt het milieu-deel ondergebracht bij functies als de facilitair manager of algemeen projectleider. Bij ziekenhuizen is vaak een apart benoemde fulltime milieucoördinator en aparte beleidsadviseur aanwezig.

Zorgpersoneel is schaars. Het kan daarom lastig zijn duurzaamheid als taak weg te leggen, helemaal als het gaat om een vacature voor een combi-functie. Probeer onderdelen van duurzaamheid zoveel mogelijk te borgen bij de afdelingen waar ze thuishoren zoals inkoop, facilitair en vastgoed. Maak de milieucoördinator of beleidsadviseur de spin in het web.

Het kan heel zinvol zijn nieuwe medewerkers bij aanvang van dienstverband te introduceren aan de milieucoördinator. Dit zorgt voor zichtbaarheid en draagvlak.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!