Dossier:
Natuur & Healing Environment

Gezondmakend interieur

Het interieur van een zorginstelling speelt een belangrijke rol in het welzijn van personeel, cliënten, patiënten en bezoekers. Langdurig zorgbehoevenden verblijven zelfs lange tijd, zo niet tot het einde der dagen, binnen de muren van een zorginstelling. Het is daarom belangrijk de binnenomgeving in te richten met aandacht voor de fysieke én mentale gezondheid.

We onderscheiden vier componenten die bijdragen aan een gezonde binnenomgeving:

Licht
- Zorg voor voldoende daglicht
- Voorkom flikkerend kunstlicht

Lucht
- Zorg voor lage concentraties stik- en fijnstof
- Zorg voor goede ventilatie
- Zorg voor een VOS-vrije omgeving (vluchtige organische stoffen. Deze zitten in sommige types verf/lak en schoonmaakmiddelen)

Geluid
- Zorg voor een prettige akoestiek
- Demp of reguleer (kunstmatige) geluiden van buiten
- Creëer stilteruimtes

Natuur
- Zorg voor voldoende binnenplanten
- Afbeeldingen van natuur

Het is wetenschappelijk aangetoond dat bovenstaande zaken zorgen voor minder ziekteverzuim onder het personeel en bijdraagt aan het herstel en welzijn van patiënten en cliënten. Het RIVM heeft veel praktijkvoorbeelden verzameld van zorginstellingen die bij het ontwerp en de inrichting van het gebouw rekening gehouden hebben met gezondheidseffecten.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!