Dossier:
Natuur & Healing Environment

Klimaatbestendig zorgterrein

Toenemende hitte, droogte en wateroverlast hebben direct impact op de gezondheid van mensen. Het sterftecijfer gaat omhoog, met name onder ouderen, en hittestress zorgt voor een verminderd werkklimaat in de zomer. Als gevolg hiervan installeren steeds meer zorginstellingen losse airco-units om het binnenklimaat dragelijk te houden. Deze hebben op hun beurt weer impact op energiegebruik en emissie door koudemiddelen.

Wateroverlast kan zorgen voor verzakkingen en schade aan panden bij overstroming. Je kunt de impact van deze klimaateffecten verlagen of zelfs helemaal voorkomen door een natuurvriendelijk terrein. De volgende maatregelen kunnen daarbij helpen:


  • Plant bomen. Dit verbetert de doorlaatbaarheid van de bodem en brengt verkoeling.

  • Aanleg van een wadi of regenwaterbuffer. Bij (extreme) regen kan overtollig water hierin stromen en hoeft het niet via het hemelwater afgevoerd te worden.

  • Een groen, blauw of wit dak. Veel daken zijn zwart en warmen flink op in de zomer. Een groen dak heeft planten die hitte afvangen. Bonus is dat ze ook stikstof en fijnstof vangen, een boost kunnen geven aan biodiversiteit en soms te combineren zijn met PV. Een blauw dak bevat (een buffer) voor water en kan veel hitte afvangen. Ook kun je het dak witkalken om de warmtelast weg te nemen.
  • Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!