Dossier:
Natuur & Healing Environment

Natuurvriendelijk terrein & biodiversiteit

Een natuurvriendelijk en klimaatbestendig terrein heeft direct impact op de gezondheid van mensen, omdat uitzicht op en ontspanning in groen stressverlagend werkt. Daarnaast zorgt een natuurvriendelijker terrein voor een sterker ecosysteem. Dit heeft indirect impact op de gezondheid van mensen.

Ecosystemen vormen de buffer van het klimaat. Hoe zwakker het ecosysteem, hoe lager de buffer en hoe extremer de impact van het klimaat. We zien dit in Nederland vooral door extreme hitte en droogte in de zomer en een toename van extreme regenval. In veel andere landen komen fenomenen als orkanen, verwoestijning en bosbranden steeds vaker voor. Dit veroorzaakt veel slachtoffers en vluchtelingen en heeft een enorme impact op de gezondheidszorg.

Biodiversiteit
Eén van de belangrijkste componenten van een gezond ecosysteem is de aanwezigheid van voldoende plant- en diersoorten. Deze vormen als het ware bakstenen in een grote muur. In een gezond ecosysteem is het niet erg als er een baksteen wegvalt, de natuur vult dat gat vanzelf weer op. Vallen er echter te veel stenen in te korte tijd weg, dan kan de hele muur instorten. In warmere landen zie je dit gebeuren met savanneachtige terreinen die omslaan naar woestijn. Een woestijn geeft amper buffer voor het klimaat. Vanuit zo’n nieuwe status is het enorm lastig terug te komen in het originele ecosysteem.

In Nederland gaat de biodiversiteit ook achteruit. Met name de insectenpopulatie heeft het zwaar en juist de insecten staan aan de basis van veel voedselketens. Je kunt een bijdrage leveren een biodiversiteitbehoud door je zorgterrein natuurvriendelijk in te richten. De volgende maatregelen kosten weinig en kunnen daarbij helpen:

  • Onthard het terrein waar mogelijk. Dat zorgt bovendien voor een hogere klimaatbestendigheid. Denk aan restruimte waar niet gelopen, gerold of gereden wordt of aan gedeeltelijk waterdoorlatende parkeerplaatsen.
  • Plant bomen. Deze vormen de motor van een ecoysteem. Zeer veel soorten profiteren ervan en een volwassen boom geeft evenveel verkoeling als 10 airco’s.
  • Plant nectarplanten. Deze vormen een voedselbron voor insecten (nectar) en vaak ook voor vogels (vruchten). Inheemse planten sluiten doorgaans beter aan op de plaatselijke natuur.

Kijk voor meer informatie in de wegwijzer Biodiversiteit op je terrein van Stimular.

Educatiemodule Groene GGZ
Of maak gebruik van de materialen uit de educatiemodule Groene GGZ. Dit is een kant-en-klare toolkit bestaande uit presentaties, een facilitatie-handboek met script, activiteitenboekje, terreinscan, werkbladen en hand-outs. Hiermee kan je binnen je eigen (GGZ-)organisatie of -locatie een workshop organiseren om samen te leren over biodiversiteit, de gezondheidswinst en inzetbaarheid van natuur binnen de GGZ. Met deze module maak je concrete plannen en stappen om je eigen instelling te vergroenen.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!