Dossier:
Inkopen

Ketenanalyse

Een levenscyclusanalyse (LCA) of ketenanalyse wint aan populariteit als methode om de duurzaamheid van producten te bepalen. In een LCA bepaal je de milieu-impact van alle fases die een product doorloopt; van de winning van grondstof, transport en productie tot de gebruiks- en afvalfase. Dit noemen we cradle-to-grave of van wieg tot het graf.

Bij een LCA wordt gebruik gemaakt van erkende rekenmodellen binnen een internationale standaard. Uit het LCA-berekening volgt een milieuprofiel. Hierin staat niet alleen de impact op CO2, maar ook informatie over toxiciteit, fijnstof en andere milieuaspecten.

Het is niet uitvoerbaar om voor elk product dat je inkoopt een LCA uit te voeren. Bovendien vraagt het veel kennis van de berekeningsmethodiek. Gelukkig komen er steeds meer versimpelde versies (Quickscan-LCA) en reeds uitgevoerde LCA’s beschikbaar. Het is wel zinvol een LCA uit te voeren voor producten die in zeer grote hoeveelheden ingekocht worden en uit een beperkt aantal grondstoffen bestaan. Zoals operatiemateriaal (handschoentjes, snijsetjes), voeding of incontinentiemateriaal.

Vorige // Bekijk alle documenten in dit dossier

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!