Dossier:
Inkopen

Inkoopbeleid

Een goede manier om duurzaam inkopen te borgen is om dit vast te leggen in een beleidsstuk. Dit helpt je bij het stellen van concrete doelen en geeft een overzicht welke criteria je voor welke product(groep)en toepast of meeweegt. Je kunt het beleidsstuk goed gebruiken in combinatie met niveau zilver van de Milieuthermometer Zorg, waar duurzaam inkopen een vereiste is. In de Milieuthermometer Zorg zijn concrete criteria aan de meest relevante producten of diensten uitgelegd.

Naast de specifieke criteria aan de meest relevante product(groep)en kun je de MVI-criteria van PIANOo toepassen op andere facilitaire producten. Ook voor medische producten zijn er specifieke duurzaamheidscriteria. Dit zijn Europese aanbestedingsrichtlijnen (European Green Public Procurement).

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!