Dossier:
Inkopen

Documenten

Praktijkvoorbeelden

  • Impactanalyse MVI UMC Utrecht, 2018, CE Delft
    In opdracht van het UMC Utrecht heeft CE Delft een quickscanonderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke impact van alle productgroepen die het UMC Utrecht inkoopt. De grootste klimaatimpact wordt veroorzaakt door Geneesmiddelen (41 kt CO2-eq.) en Energie (36 kt CO2-eq.). Daarna volgen Implantaten (12 kt CO2-eq.), Mobiliteit (11 kt CO2-eq.) en Disposables (11 kt CO2-eq.).

Onderzoek

Hulpmiddelen

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!