Dossier:
Inkopen

Product- en leveranciersbeoordeling

Praktisch aan de slag met het beoordelen van producten en diensten? MPZ heeft voor leden een Duurzaam inkopen tool gemaakt. Dit is een eenvoudig instrument waarmee je verschillende leveranciers op het gebied van duurzaamheid kunt vergelijken. In de tool zelf zijn criteria opgenomen. Je hoeft alleen de leveranciers uit te nodigen een lijst in te vullen en kunt zo direct een dossier samenstellen. Je kunt een leverancier met de criteria bijvoorbeeld beoordelen op energieverbruik, gebruik van materialen en het hebben van certificaten. Ook kun je de Duurzaam inkopen tool gebruiken om de huidige leveranciers te beoordelen, een soort nulmeting.

In de Duurzaam inkopen tool zijn criteria opgenomen voor de meest relevante product(groep)en uit de zorg, die ook in de Milieuthermometer Zorg naar voren komen. Daarnaast zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen opgenomen voor medische producten. Voor overige facilitaire producten bestaat de MVI criteriatool.

Je kunt duurzame criteria ook simpelweg uit de tool halen en los opnemen in het programma van eisen bij aanbestedingen.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!