Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Energy Efficiency Directive (EED)

Zorginstellingen met meer dan 250 fte zijn vanuit de Europese wetgeving EED verplicht tot het opstellen van een vierjaarlijks energiebesparingsrapportage op concernniveau.

Vrijstelling
Het keurmerk Milieuthermometer Zorg geeft vrijstelling voor deze rapportageplicht op alle locaties waar een certificaat behaald is.

CO2-Routekaart
Zorginstellingen moesten één keer per 4 jaar een EED-auditrapport inleveren. De zorg heeft hiervoor met RVO een alternatief afgesproken, waarbij ook direct aan een CO2-Routekaart gewerkt wordt.


  • TNO heeft voor ziekenhuizen een handleiding voor de routekaart CO2-reductie opgesteld die ook ingezet kan worden als EED-rapportage.

  • Voor care voldoet een ingevulde CO2-reductietool met een EED-oplegger.


Meer info over EED
Meer info over de CO2-Routekaart

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!