Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Activiteitenbesluit / Bal

Het Activiteitenbesluit en PGS-15 worden het ‘Besluit activiteiten leefomgeving’ (Bal)

Activiteitenbesluit
Het Activiteitenbesluit (nu nog onderdeel van de Wet Milieubeheer) schrijft voor dat alle organisaties het milieu moeten ontzien. Ook dat ze alle maatregelen moeten nemen die zich in redelijke termijn (lees: vijf of tien jaar bij nieuwbouw) terugverdienen. De gemeente is het bevoegd gezag en kan aan elke zorgorganisatie om een uitvoeringsplan voor energiemaatregelen vragen. Kijk op AIM Online welke onderdelen van het Activiteitenbesluit voor jouw organisatie relevant zijn.

Erkende Maatregelen voor Energiebesparing
De overheid heeft een lijst met erkende maatregelen energiebesparing (de EML). Van zorgorganisaties wordt verwacht dat zij deze lijst maatregelen uitvoeren. In 2023 is de lijst vernieuwd. Zie de website van RVO voor meer informatie.

Informatieplicht
Voor alle vestigingen met meer dan 25.000 m3 aardgasverbruik en/of meer dan 50.000 kWh elektraverbruik moet elke vier jaar via het E-loket van de RvO gerapporteerd zijn wat de status is van de erkende maatregelen energiebesparing. In 2019 was hiervan de eerste ronde. De volgende ronde vindt plaats in 2023.

Onderzoeksplicht
De Onderzoeksplicht geldt voor bedrijfslocaties

 • waarvoor het Rijk de milieuregels bepaalt; én
 • met een jaarlijks energiegebruik van 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (equivalent).

  Op de webpagina Onderzoeksplicht energiebesparing vindt u de definitieve sjablonen die u kunt gebruiken voor het uitvoeren en indienen van de Onderzoeksplicht.

  Opslag van gevaarlijke stoffen
  Gevaarlijke stoffen in zorginstellingen brengen serieuze risico’s voor mens en milieu mee als er niet adequaat mee omgegaan wordt. Voor het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen in verpakking gelden daarom algemene rijksregels. Deze zijn onder andere opgenomen in de PGS-richtlijnen en de Europese ADR wetgeving. Vanwege de omvang en impact van gevaarlijke stoffen in de zorg is een apart dossier Gevaarlijke Stoffen beschikbaar. Lees daar de details van de wetgeving.

  Vorige // Volgende

 • Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!