Dossier:
Wetgeving & Subsidies

LET OP: Er wordt momenteel gewerkt aan vernieuwing van de bibliotheek! Klik op 'alle documenten' voor het voorlopige overzicht van documenten per thema.

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

BENG
Voor nieuwbouw geldt vanaf 1 januari 2021 de BENG wetgeving. Dit is nu nog onderdeel van het Bouwbesluit, maar zal in de omgevingswet opgenomen worden onder het Bbl. BENG komt in de plaats van huidige EPC-eisen. BENG-eisen betreffen niet alleen energiebesparing bij nieuwbouw, maar ook de inzet van duurzame energie en het voorkomen van koelbehoefte. BENG is een verbetering van de huidige EPC-eis in het Bouwbesluit. Op termijn zal naar verwachting de BENG aangescherpt worden richting nul op de meter en energiepositief. Vanuit kostenoogpunt zijn de BENG-eisen nog niet optimaal, verdergaande energiemaatregelen leveren namelijk lagere kosten op.

EPBD
Energy Performance of Building Directive (III) heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. Evenals BENG is de EPBD wetgeving momenteel nog onderdeel van het bouwbesluit. De EPBD bestaat uit 3 onderdelen:

  • Systeemeisen aan technische bouwsystemen. Hieronder vallen eisen aan energieprestatie, het adequaat dimensioneren, installeren en inregelen, en de instelbaarheid van technische bouwsystemen.
  • Keuringsplicht voor airconditionings- en verwarmingssystemen. Gedlt vanaf een nominaal vermogen van 70 kW per systeem. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. (nb. t/m 10 maart 2022 kan volstaan worden met verwarmingskeuring zoals in het activiteitenbesluit. Dit i.v.m overgangsrecht).
  • Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Zie hier (punt 12.12) toelichting op de conceptrichtlijnen van huidige bouw, renovatie en nieuwbouw.

Vorige // Volgende