Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Bouwbesluit / Bbl

Het Bouwbesluit wordt het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl)

EPBD
Energy Performance of Building Directive (III) heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De EPBD bestaat uit drie onderdelen:

  • Systeemeisen aan technische bouwsystemen. Hieronder vallen eisen aan energieprestatie, het adequaat dimensioneren, installeren en inregelen, en de instelbaarheid van technische bouwsystemen.
  • Keuringsplicht voor airconditionings- en verwarmingssystemen. Geldt vanaf een nominaal vermogen van 70 kW per systeem. Als één van beide systemen is gekoppeld aan een ventilatiesysteem, moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. (NB t/m 10 maart 2022 kan volstaan worden met verwarmingskeuring zoals in het Activiteitenbesluit. Dit in verband met het overgangsrecht).
  • Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Zie de toelichting (punt 9.7) op de concept-richtlijnen van huidige bouw, renovatie en nieuwbouw.

BENG
Vanaf 1 januari 2021 geldt voor nieuwbouw de BENG-wetgeving. BENG-eisen gaan over energiebesparing bij nieuwbouw, de inzet van duurzame energie en het voorkomen van koelbehoefte. BENG is een verbetering van de EPC-eis in het Bouwbesluit. De BENG zal op termijn naar verwachting aangescherpt worden richting 80 kWh/m2 op de meter en energiepositief. Verdergaande energiemaatregelen dan BENG leveren lagere TCO kosten op.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!