Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Subsidies

Op dit moment zijn er voor zorginstellingen diverse subsidieregelingen:

 • DUMAVA Landelijke investeringssubsidie: bijdrage van 30% aan de aanschafkosten van verduurzamingsmaatregelen of het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject. De maatregelen moeten op de DUMAVA-maatregelenlijst staan (tenzij het om integrale verduurzamingsprojecten gaat) en er moet een energieadvies van maximaal 36 maanden oud beschikbaar zijn. Lees meer op de RVO-website.
 • Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed Eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom (met uitzondering van ziekenhuizen) kunnen voor het verduurzamen van hun gebouwen gebruik maken van het ontzorgingsprogramma in hun provincie. Met deze programma’s wordt advies en ondersteuning op maat aangeboden aan eigenaren vastgoed. Alle provincies doen er aan mee. Lees meer op de RVO-website.
 • SDE++ Subsidie voor technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO₂) verminderen. In de zorg zijn de meest gebruikte technieken: PV (zonnepanelen) of zonnecollectoren, open en gesloten warmtepompen en installaties voor vergisting. Lees meer op de RVO-website.
 • ISDE Tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. ISDE keert een vast bedrag uit op basis van het aan te schaffen merk en type apparaat. Lees meer op de RVO-website.
 • SEBA De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Met deze regeling ontvang je 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 5.000 voor elke bedrijfsauto. Lees meer op de RVO-website.
 • Hypotheek en rentekorting Diverse banken geven rentekorting op leningen voor het verduurzamen van vastgoed. Daarnaast leveren investeringen voor het verduurzamen van vastgoed bij sommige hypotheekverstrekkers voordeel op bij een zakelijke hypotheekaanvraag. Bijvoorbeeld: Rabobank Impactlening.
 • Regionale regelingen zoals lokale fondsen en gratis advies kunnen heel waardevol zijn. Informeer wat mogelijk is bij de gemeente/provincie/regio.

Vijf tips bij het aanvragen van SDE++:

 1. Eventueel benodigde vergunningen moeten zijn afgegeven op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 2. Hoe eerder de subsidie wordt aangevraagd en hoe lager het aanvraagbedrag, hoe groter de kans dat de SDE++ subsidie wordt toegekend.
 3. Alleen beoogde producenten (die de productie-installatie in bedrijf nemen en exploiteren) kunnen de subsidie aanvragen.
 4. Er mag per openstellingsronde maximaal één aanvraag ingediend worden per categorie per adres waar de productie-installatie wordt geplaatst.
 5. Als er gebruik wordt gemaakt van SDE++-subsidie, kan er geen gebruik gemaakt worden van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Vorige // Bekijk alle documenten in dit dossier

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!