Dossier:
Wetgeving & Subsidies

Arbowet

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. Vanuit duurzaamheidsoogpunt is de Arbowet belangrijk op twee punten:


  • Het creëren van een gezonde leef- en werkomgeving voor werknemers, patiënten, cliënten en bezoekers.

  • Het werken met gevaarlijke stoffen en de risico’s voor menselijke gezondheid en milieuverontreiniging.

Gezonde leef- en werkomgeving
Een gezonde leef- en werkomgeving zorgt voor gezonde en gelukkige medewerkers. Factoren die daar aan bijdragen zijn lucht-, licht- en geluidskwaliteit, een voldoende natuurlijke omgeving (binnenplanten, terrein buiten) en voldoende beweging. Vaak zijn direct goede koppelingen met andere duurzaamheidsthema’s te maken. Denk aan het voorkomen van lichtflikkering door het installeren van ledverlichting, het bevorderen van biodiversiteit door een groene tuin en het reduceren van autogebruik door een goede fietsregeling. Het dossier Natuur & Healing Environment gaat hier uitgebreider op in.

Omgang met gevaarlijke stoffen (CMR)
In het dossier Gevaarlijke stoffen vind je meer informatie over de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Voor een speciale categorie gevaarlijke stoffen, de zogenaamde CMR-stoffen, gelden aanvullende verplichtingen vanuit de Arbowet. Als medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden aan stoffen met een CMR-classificatie dan moet de werkgever hiervan op persoonsniveau een registratie bijhouden. Hierdoor kan in de toekomst een verband gelegd worden tussen werk en ziekte van een werknemer. Lees in Arbowet en persoonsregistratie CMR-stoffen, 2021, MPZ hoe zorginstellingen kunnen voldoen aan deze eis met behulp van de Gevaarlijke Stoffen Applicatie van MPZ.

Vorige // Volgende

Kijk ook eens bij de milieumaatregelenmodule voor direct uit te voeren duurzame maatregelen!